Clock Time

English Peng'im Chinese Audio
1:00 jek diàm 一点
1:05 jek diám dāt ik 一点搭一
1:10 jek diám dāt yí 一点搭二
1:15 jek diám dāt sa: 一点搭三
1:20 jek diám dāt sĭ 一点搭四
1:25 jek diám dāt ngóu 一点搭五
1:30 jek diám buă: 一点半
1:35 jek diám dāt chik 一点搭七
1:40 jek diám dāt boit 一点搭八
1:45 jek diám dāt gào 一点搭九
1:50 jek diám dāt jāp 一点搭十
1:55 jek diám dāt jap ik 一点搭十一
2:00 nọ diàm 二点
2:05 nọ diám dāt ik 二点搭一
2:10 nọ diám dāt yí 二点搭二
2:15 nọ diám dāt sa: 二点搭三
2:20 nọ diám dāt sĭ 二点搭四
2:25 nọ diám dāt ngóu 二点搭五
2:30 nọ diám buă: 二点半
2:35 nọ diám dāt chik 二点搭七
2:40 nọ diám dāt boit 二点搭八
2:45 nọ diám dāt gào 二点搭九
2:50 nọ diám dāt jāp 二点搭十
2:55 nọ diám dāt jap ik 二点搭十一
3:00 sa: diàm 三点
3:05 sa: diám dāt ik 三点搭一
3:10 sa: diám dāt yí 三点搭二
3:15 sa: diám dāt sa: 三点搭三
3:20 sa: diám dāt sĭ 三点搭四
3:25 sa: diám dāt ngóu 三点搭五
3:30 sa: diám buă: 三点半
3:35 sa: diám dāt chik 三点搭七
3:40 sa: diám dāt boit 三点搭八
3:45 sa: diám dāt gào 三点搭九
3:50 sa: diám dāt jāp 三点搭十
3:55 sa: diám dāt jap ik 三点搭十一
4:00 sì diàm 四点
4:05 sì diám dāt ik 四点搭一
4:10 sì diám dāt yí 四点搭二
4:15 sì diám dāt sa: 四点搭三
4:20 sì diám dāt sĭ 四点搭四
4:25 sì diám dāt ngóu 四点搭五
4:30 sì diám buă: 四点半
4:35 sì diám dāt chik 四点搭七
4:40 sì diám dāt boit 四点搭八
4:45 sì diám dāt gào 四点搭九
4:50 sì diám dāt jāp 四点搭十
4:55 sì diám dāt jap ik 四点搭十一
5:00 ngọu diàm 五点
5:05 ngọu diám dāt ik 五点搭一
5:10 ngọu diám dāt yí 五点搭二
5:15 ngọu diám dāt sa: 五点搭三
5:20 ngọu diám dāt sĭ 五点搭四
5:25 ngọu diám dāt ngóu 五点搭五
5:30 ngọu diám buă: 五点半
5:35 ngọu diám dāt chik 五点搭七
5:40 ngọu diám dāt boit 五点搭八
5:45 ngọu diám dāt gào 五点搭九
5:50 ngọu diám dāt jāp 五点搭十
5:55 ngọu diám dāt jap ik 五点搭十一
6:00 lak diàm 六点
6:05 lak diám dāt ik 六点搭一
6:10 lak diám dāt yí 六点搭二
6:15 lak diám dāt sa: 六点搭三
6:20 lak diám dāt sĭ 六点搭四
6:25 lak diám dāt ngóu 六点搭五
6:30 lak diám buă: 六点半
6:35 lak diám dāt chik 六点搭七
6:40 lak diám dāt boit 六点搭八
6:45 lak diám dāt gào 六点搭九
6:50 lak diám dāt jāp 六点搭十
6:55 lak diám dāt jap ik 六点搭十一
7:00 chīk diàm 七点
7:05 chīk diám dāt ik 七点搭一
7:10 chīk diám dāt yí 七点搭二
7:15 chīk diám dāt sa: 七点搭三
7:20 chīk diám dāt sĭ 七点搭四
7:25 chīk diám dāt ngóu 七点搭五
7:30 chīk diám buă: 七点半
7:35 chīk diám dāt chik 七点搭七
7:40 chīk diám dāt boit 七点搭八
7:45 chīk diám dāt gào 七点搭九
7:50 chīk diám dāt jāp 七点搭十
7:55 chīk diám dāt jap ik 七点搭十一
8:00 bōit diàm 八点
8:05 bōit diám dāt ik 八点搭一
8:10 bōit diám dāt yí 八点搭二
8:15 bōit diám dāt sa: 八点搭三
8:20 bōit diám dāt sĭ 八点搭四
8:25 bōit diám dāt ngóu 八点搭五
8:30 bōit diám buă: 八点半
8:35 bōit diám dāt chik 八点搭七
8:40 bōit diám dāt boit 八点搭八
8:45 bōit diám dāt gào 八点搭九
8:50 bōit diám dāt jāp 八点搭十
8:55 bōit diám dāt jap ik 八点搭十一
9:00 gáo diàm 九点
9:05 gáo diám dāt ik 九点搭一
9:10 gáo diám dāt yí 九点搭二
9:15 gáo diám dāt sa: 九点搭三
9:20 gáo diám dāt sĭ 九点搭四
9:25 gáo diám dāt ngóu 九点搭五
9:30 gáo diám buă: 九点半
9:35 gáo diám dāt chik 九点搭七
9:40 gáo diám dāt boit 九点搭八
9:45 gáo diám dāt gào 九点搭九
9:50 gáo diám dāt jāp 九点搭十
9:55 gáo diám dāt jap ik 九点搭十一
10:00 jap diàm 十点
10:05 jap diám dāt ik 十点搭一
10:10 jap diám dāt yí 十点搭二
10:15 jap diám dāt sa: 十点搭三
10:20 jap diám dāt sĭ 十点搭四
10:25 jap diám dāt ngóu 十点搭五
10:30 jap diám buă: 十点半
10:35 jap diám dāt chik 十点搭七
10:40 jap diám dāt boit 十点搭八
10:45 jap diám dāt gào 十点搭九
10:50 jap diám dāt jāp 十点搭十
10:55 jap diám dāt jap ik 十点搭十一
11:00 jap īk diàm 十一点
11:05 jap īk diám dāt ik 十一点搭一
11:10 jap īk diám dāt yí 十一点搭二
11:15 jap īk diám dāt sa: 十一点搭三
11:20 jap īk diám dāt sĭ 十一点搭四
11:25 jap īk diám dāt ngóu 十一点搭五
11:30 jap īk diám buă: 十一点半
11:35 jap īk diám dāt chik 十一点搭七
11:40 jap īk diám dāt boit 十一点搭八
11:45 jap īk diám dāt gào 十一点搭九
11:50 jap īk diám dāt jāp 十一点搭十
11:55 jap īk diám dāt jap ik 十一点搭十一
12:00 jap yị diàm 十二点
12:05 jap yị diám dāt ik 十二点搭一
12:10 jap yị diám dāt yí 十二点搭二
12:15 jap yị diám dāt sa: 十二点搭三
12:20 jap yị diám dāt sĭ 十二点搭四
12:25 jap yị diám dāt ngóu 十二点搭五
12:30 jap yị diám buă: 十二点半
12:35 jap yị diám dāt chik 十二点搭七
12:40 jap yị diám dāt boit 十二点搭八
12:45 jap yị diám dāt gào 十二点搭九
12:50 jap yị diám dāt jāp 十二点搭十
12:55 jap yị diám dāt jap ik 十二点搭十一